استاندارد IEC 61869-2

استاندارد IEC 61869-2


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد ترانس های اندازه گیری بوده و پارت 3 آن مربوط به الزامات اضافی ترانس های جریان میباشد .

آدرس کوتاه :