استاندارد IEC 61869-103

استاندارد IEC 61869-103


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد ترانس های اندازه گیری بوده و پارت 103 آن مربوط به استفاده ترانس های اندازه گیری در شبکه قدرت میباشد .

آدرس کوتاه :