استاندارد IEC 61869-102

استاندارد IEC 61869-102


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد ترانس های اندازه گیری بوده و پارت 102 آن مربوط به نوسانات فرورزونانس در پست های برق دارای ترانس ولتاژ القایی میباشد .

آدرس کوتاه :