استاندارد IEC 61363-1

استاندارد IEC 61363-1


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد نصب الکتریکی کشتی ها و تجهیزات فرا ساحلی بوده و پارت 1 آن مربوط به محاسبه ی جریان های اتصال کوتاه سه فاز میباشد .

آدرس کوتاه :