استاندارد IEC 60947-3

استاندارد IEC 60947-3


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد تابلو های فشار ضعیف بوده و پارت 3 آن در خصوص سوئیچ ها و سکسیونر ها میباشد .