استاندارد IEC 60909-1

استاندارد IEC 60909-1


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد جریان های اتصال کوتاه در شبکه های سه فاز بوده و پارت 1 آن مربوط به پارامتر های محاسبه ی جریان های اتصال کوتاه میباشد .

آدرس کوتاه :