استاندارد IEC 60909-0

استاندارد IEC 60909-0


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد جریان های اتصال کوتاه در شبکه های سه فاز بوده و پارت صفر آن مربوط به محاسبه ی جریان ها میباشد .