استاندارد IEC 60599

استاندارد IEC 60599


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد راهنمای تحلیل نتایج آزمون گاز های محلول و آزاد روغن تجهیزات الکتریکی بوده و توسط آقای مهندس آرش آقائی فر ترجمه شده است .

آدرس کوتاه :


سیدجواد حسینی
پست شده در ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۹:۲۷