استاندارد IEC 60270

استاندارد IEC 60270


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد اندازه گیری تخلیه جزئی در تست های High-voltage میباشد .

آدرس کوتاه :