استاندارد IEC 60255-151

استاندارد IEC 60255-151


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد رله های حفاظتی و اندازه گیری بوده و پارت 151 آن مربوط به حفاظت جریانی میباشد .

آدرس کوتاه :