استاندارد IEC 60044-2

استاندارد IEC 60044-2


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد ترانس های اندازه گیری بوده و پارت 2 آن مربوط به ترانس های ولتاژ میباشد .

آدرس کوتاه :