استاندارد IEC 60044-1

استاندارد IEC 60044-1


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد ترانس های اندازه گیری بوده و پارت 1 آن مربوط به ترانس های جریان میباشد .

آدرس کوتاه :