استاندارد 150 IPS M-EL

استاندارد 150 IPS M-EL


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد شرکت نفت در خصوص ترانسفورماتورهای قدرت میباشد .
 

آدرس کوتاه :