استاندارد 1-217 IPS M-EL

فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد مربوط به تستهای پیش راه اندازی برق پروژه ها میباشد .

#استاندارد IPS چیست؟
(IPS (Iranian Petroleum Standard
🔵 استانداردهای صنعت نفت با در نظر داشتن آخرین مدارك علمی و فنی و تجربیات موجود در صنعت نفت و با بهره‌گیری از امكانات ملی و بین‌المللی اختصاصی برای مصارف ویژه وزارت نفت ایران،  نفت و گاز و پتروشیمی و شركت ها و مؤسسات وابسته، تهیه و تدوین شده است.
🔶 استانداردهای وزارت نفت در كمیته‌های تخصصی متشكل از صاحبنظران نفت و گاز و پتروشیمی مورد بررسی كامل قرار گرفته و سرانجام در شورای عالی استانداردهای وزارت نفت به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذاشته می شود. بدیهیست استانداردهای وزارت نفت بر حسب نیازهای آتی و تغییرات تكنولوژیكی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت لذا همواره می‌بایست متن تجدید نظر شده استاندارد مورد استفاده قرار گیرد.
🔷 استانداردهای اختصاصی صنعت نفت ایران در چهار گونه مهندسی، كالا، كارهای اجرائی و بازرسی ها تدوین می‌شود و هدف آن ایجاد یك مجموعه هماهنگ از طریق بررسی، تلفیق، تكمیل و به روزرسانی استانداردهای موجود صنعت نفت از نظر كمی و كیفی و در موارد لازم تهیه استانداردهای جدید و تكمیلی می‌باشد برای این منظور استانداردهای موجود صنعت نفت و استانداردهای معتبر بین المللی و ملی و در مواردی استانداردهای اختصاصی و سایر منابع علمی و فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.  در تدوین استانداردهای اختصاصی وزارت نفت نظر بر این است كه در عین حفظ استقلال عمل از لحاظ فرم و محتوی، این استانداردها با استانداردهای  بین الملل هماهنگ باشند.
 
⏪ استانداردهای وزارت نفت شامل :
 
✅ استانداردهای مهندسی(E)
✅ استانداردهای كالا/ مصالح و تجهیزات (M)
✅ استانداردهای كارهای اجرائی (C)
✅ استانداردهای بازرسی (I)
✅ نقشه‌كشی (D)
✅ عمومی (G)
 
⏪ گروه بندی استانداردهای وزارت نفت شامل:
 
✅ ابزار دقیق (IN)
✅ ایمنی و كنترل محیط زیست (SF)
✅ برق(EL)
✅ تأسیسات مكانیكی ساختمان (AR)
✅ تجهیزات مكانیكی ثابت (ME)
✅ حفاظت فنی (TP)
✅ سیویل/ سازه و ساختمان (CE)
✅ عمومی (GN)
✅ فرآیند و مواد شیمیایی (PR)
✅ لوله كشی و خطوط لوله (PI)
✅ ماشین آلات دوار (PM)
✅ مخابرات (TC)
 
از اختصارات ذكر شده در گروه بندی استانداردها جهت تشخیص هر استاندارد و تخصص مورد نظر استفاده می گردد. بعنوان مثال استاندارد IPS-E-AR استاندارد مهندسی E  می باشد كه در ارتباط با تأسیسات مكانیكی ساختمان  AR  توضیح می دهد. با مراجعه به بند مورد نظر هر  استاندارد، مراحل اجرایی كار پروژه می بایست تحت نظر قرار گرفته و با آن بند از استاندارد منطبق باشد.
 
 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.