پکیج رلیاژ (رله حفاظت) روژبین
5،490،000 تومان خرید
پکیج نقشه خوانی روژبین
999،000 تومان خرید
پکیج تست عملی و تئوری تجهیزات پست برق
999،000 تومان خرید
پکیج طلایی روژبین
6،990،000 تومان خرید