پکیج رلیاژ روژبین
2،490،000 تومان خرید
پکیج نقشه خوانی روژبین
699،000 تومان خرید
پکیج تست عملی و تئوری تجهیزات پست برق
699،000 تومان خرید
پکیج طلایی روژبین
3،690،000 تومان خرید