پکیج رلیاژ روژبین
1،490،000 تومان خرید
پکیج نقشه خوانی روژبین
299،000 تومان خرید
پکیج تست عملی و تئوری تجهیزات پست برق
299،000 تومان خرید
پکیج طلایی روژبین
1،999،000 تومان خرید