کابل نوری رله های ABB
کابل مگنتی رله های ABB
پکیج آموزش جامع نرم افزارهای رله SEPAM
150،000 تومان خرید
بسته آموزش نرم افزار SFT2841
125,000 تومان خرید
بسته آموزش نرم افزار SFT2885
70,000 تومان خرید
بسته آموزش نرم افزار SFT2826
50,000 تومان خرید
کابل رله سپم (SEPAM) مدل سریال (RS232-COM)
150،000 تومان خرید
کابل رله زیمنس (SIEMENS) مدل سریال (RS232-COM)
150،000 تومان خرید
کابل رله ومپ (VAMP) مدل سریال (RS232-COM)
150،000 تومان خرید
کابل رله مایکوم (MICOM) مدل سریال (RS232-COM)
150،000 تومان خرید
کابل رله جی ای (GE) مدل سریال (RS232-COM)
150،000 تومان خرید
کابل رله سپم (SEPAM) مدل یو اس بی (USB)
30،000 تومان خرید
کابل رله های SIEMENS ، VAMP ، GE مدل USB
30،000 تومان خرید
مبدل USB به COM یا USB/RS232 رله های GE , MICOM , VAMP , SIEMENS , SEPAM و ABB
85،000 تومان خرید

مطالب آموزشی