کابل نوری رله های ABB
کابل مگنتی رله های ABB
پکیج جامع آموزش نرم افزارهای رله SEPAM
190،000 تومان خرید
کابل رله سپم (SEPAM) مدل سریال (RS232-COM)
150،000 تومان خرید
کابل رله زیمنس (SIEMENS) مدل سریال (RS232-COM)
150،000 تومان خرید
کابل رله ومپ (VAMP) مدل سریال (RS232-COM)
150،000 تومان خرید
کابل رله مایکوم (MICOM) مدل سریال (RS232-COM)
150،000 تومان خرید
کابل رله جی ای (GE) مدل سریال (RS232-COM)
150،000 تومان خرید
کابل رله سپم (SEPAM) مدل یو اس بی (USB)
30،000 تومان خرید
کابل رله های SIEMENS ، VAMP ، GE مدل USB
30،000 تومان خرید
مبدل USB به COM یا USB/RS232 رله های GE , MICOM , VAMP , SIEMENS , SEPAM و ABB
85،000 تومان خرید

مطالب آموزشی