تعمیر انواع رله های حفاظتی با برندهای مختلف

تعمیر انواع رله های حفاظتی با برندهای مختلف یکی از خدمات گروه آموزشی روژبین میباشد. درصورتیکه رله معیوبی دارید میتوانید مشخصات رله را در فرم زیر تکمیل و ارسال کنید. ما بررسی های اولیه را انجام میدهیم و درصورتیکه رله قابل تعمیر باشد برای ارسال رله جهت تعمیر با شما هماهنگی خواهیم کرد.

لیست رله هایی که تاکنون تعمیر شده است:

ABB: REC561, RED521, REJ521, REJ525B, REL511, REL511C1, REL521, REL650, RET521, REX521, RXVK 2H, SPAJ 131 C, SPAJ 135 C, SPAJ 140 C, SPAS 348C, SPAU 341 C, SYNCHROTACT 5

ALSTOM, Areva, Schneider – MiCOM: P120, P121, P122, P123, P127, P142, P225, P441, P443, P541, P632, P633, P921

ARGUS – REYROLLE: DCD125A, DCD415B, DCD424A, DCD425B, DCD814B, DCD915B, OHMEGA 7SG16

GEC ALSTHOM, ALSTOM: BM9100, KBCH120, KCEG, KVGC, LFZP111 (OPTIMHO), LFZR111, MBCH, MBCZ, MCGG, MCHD04, METI11, METI13 MVTR51, MVTR52, MVTT14, MVTU11, MVTU12, RPD05923000A

MR: BA30E-1, DAU 20E, FMS20, MK 30E, RGG20E

ASEA: RACID, RXIDE 42, RXIDE 43, RXIG 22, RXSU 4

SIEMENS: SIPROTEC 7SS52, SIPROTEC 7UT61, 7SJ5005, 7SJ6005

AEG: SD 34a

a-eberle: REG-D, REG-PE

BBC: Synchrotact 2

ICE: RELAIS HGT.MU

Ingeteam: PL70-TT, PD300

Mitsubishi: LABS-1-D, UVB-3-K

PSP: R410

RADE KONKAR: Ue-ZT4

SAT: BC1703ACP

Schlumberger: IFX4NR

TROPIC: TAS5445AA

VEM: RSE 2

 

لیست سایر تجهیزاتی که تاکنون تعمیر شده است:

Alarm Panel:

 1. DOLD: AI 992, AI998
 2. Logel: AU-10W, AU-20W
 3. Mauell: MK3010
 4. NP.CO: AWN-101
 5. RONAN: 6.8.X12LR-4000
 6. SFAIF: AN-3100, AN-1150F

 

Test Sets:

 1. AVO MEGGER: MIT520/2, MIT515, BM 11, BM 11D, BM 25, DET2, DET62D
 2. ISA: DRTS-6
 3. Multi-Amp: SR-98, TR800
 4. OMICRON: CMC 256-6, CMC 156, CPC 100
 5. Programma: FREJA 300, FREJA 306, MOM600A, Sverker 760, Sverker 780
 6. SMC: PTE-50-CET
 7. ASEA: TURH, TURE
 8. BBC: XS92-a
 9. Berlin-Treptow: PE1
 10. Calibrateur: NVA-01
 11. DV POWER: RMO600
 12. Hathaway: CBT400
 13. Kyoritsu: 4102
 14. Schlumberger: DLF 110, DLF 210
 15. Tettex: 2816/5284U
 16. Chauvin Arnoux: C.A 6550

 

Measurement and Measurement Center:

 1. ARDETEM: STREC 15
 2. Contrel: EMA-90
 3. F.C. Misure: DF935AAD, DF935ACD
 4. ION: 7330
 5. MiCOM: M220, M230, M300
 6. Power Logic: PM8RDA
 7. SACI: LDA

 

Meter:

 1. AVO: Avometer Eight Mk.7
 2. CHY: 41R
 3. Hioki: 3280-10, 3280-20, 3283, 3803, 3256, DT4252, DT4256,
 4. Lutron: DM-9023
 5. Kyoritsu: 1008, 1009
 6. UNI-T: UT39B
 7. Pantec: PAN 2020

 

Transducers:

 1. CEWE Matinstrument AB: CTE 03, CTC 11
 2. H&B: TEU 320
 3. SIEMENS: 7KG6000

 

RTU (Remote Terminal Unit):

 1. ABB: 23 BA 20, 23 BE 23, 560CMR01, 560CMU02, 560CMU05

 

Charger (Rectifier) and Inverter:

 1. +Oerlikon: SDU 125-50
 2. AEG: E108.0/20, E230 G110/26, E110/9.2
 3. ASEA: 110-100, 48/16
 4. BEC: CH110V/40A
 5. FISKARS Electronic: FT 110-25 T
 6. Hagen: E220 G102.0/25
 7. Hoppecke: E220 G102.0/25
 8. Pooyeh Electronic: TRCH3740
 9. PSP: P12720B, P12730D
 10. REDI: RT
 11. SAFT NIFE: 55A125TPR250-D200, 6A125TPR75-D90, 38A-48TPR25-D21
 12. Scientific: CP0.219, CP 0573/B/01
 13. VARTA: QE 110/2.5
 14. Yamabishi: CVCF1K-220

 

Convertor (Power Supply):

 1. ABB: 70VA01a-E
 2. AEG: WVZy, NB21/1
 3. Astec: LPS153
 4. BBC: NWX511-2, NF93
 5. FRM22.2
 6. GEC: RPD05923000, UR RHH
 7. Mitsubishi: PSOA1-R6S
 8. MR: NG30E
 9. SAT: PS-5622
 10. Siemens: 7KE4 531-2BF, 7KE4 531-2FF, 7KE4 531-2BC, 7KE4 531-2FC
 11. Power Innovation: USVI-SE 210 Rev.G, USVI-SE 311 Rev.G

 

Others:

 1. Bender: SUD 472
 2. r.i.o. Milano: RGTE122
 3. SIGMA 3 (Fibre-optic to RS232 Converters for Argus Relays)
 4. SIGMA 4 (Fibre-optic to RS232 Converters for Argus Relays)
 5. WZJ-C (DC Voltage Monitor)
 6. ZTY-2 (DC Voltage Regulator Control Unit)
 7. ABB: 1MKC950001-1 (ABB Front Connection Cable)
 8. ABB: SPA-ZP 5A3 (ABB SPA to COM Connection Cable)

 

لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید:
Text to Identify