فیلم وبینار نرم افزار رله اشنایدر (SEPAM)
195،000 تومان خرید
آموزش تست تئوری رله های حفاظتی
499،000 تومان خرید
فیلم وبینار رله و حفاظت (رله زیمنس)
195،000 تومان خرید
آموزش نقشه خوانی تابلو های باطری شارژر و UPS
295،000 تومان خرید
آموزش جامع نرم افزار رله مایکوم (Easergy studio)
499,000 تومان خرید
آموزش نقشه خوانی پست فشارقوی (تابلوهای کنترل، حفاظت و AVR پست 63/20KV)
295،000 تومان خرید
آموزش نرم افزار رله ومپ (VAMPSET)
499,000 تومان خرید
آموزش نرم افزار رله زیمنس(دیگزی-DIGSI4)
499،000 تومان خرید
آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس)
295،000 تومان خرید
آموزش نقشه خوانی تابلو های برق صنعتی LV و MV
295،000 تومان خرید
آموزش نرم افزارهای رله اشنایدر(SEPAM)
499،000 تومان خرید