آموزش نرم افزار رله زیمنس(دیگزی-DIGSI4)
195،000 تومان خرید
آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس)
85،000 تومان خرید
آموزش نقشه خوانی تابلو های برق صنعتی LV و MV زیمنس
75،000 تومان خرید
آموزش نرم افزارهای رله SEPAM
190،000 تومان خرید
پکیج همه محصولات آموزشی
450،000 تومان خرید