آموزش نرم افزار رله زیمنس(دیگزی-DIGSI4)
155،000 تومان خرید
آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس)
70،000 تومان خرید
آموزش نقشه خوانی تابلو های برق صنعتی LV و MV زیمنس
60،000 تومان خرید
آموزش نرم افزارهای رله SEPAM
150،000 تومان خرید
پکیج همه محصولات آموزشی
360،000 تومان خرید