آموزش نقشه خوانی پست فشارقوی (تابلوهای کنترل، حفاظت و AVR پست 63/20KV)
95،000 تومان خرید
آموزش نرم افزار رله ومپ (VAMPSET)
185,000 تومان خرید
آموزش تست الکتریکی تجهیزات پست های برق LV/MV/HV (تست های پیش راه اندازی)
95،000 تومان خرید
آموزش نرم افزار رله زیمنس(دیگزی-DIGSI4)
195،000 تومان خرید
آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس)
85,000 تومان خرید
آموزش نقشه خوانی تابلو های برق صنعتی LV و MV زیمنس
75،000 تومان خرید
آموزش نرم افزارهای رله اشنایدر(SEPAM)
190،000 تومان خرید
پکیج طلایی روژبین
780،000 تومان خرید