فیلم دوره حضوری رله و حفاظت
699،000 تومان خرید
آموزش تست عملی رله های حفاظتی با دستگاه امیکرون
999,000 تومان خرید
فیلم وبینار نرم افزار رله اشنایدر (SEPAM)
295،000 تومان خرید
آموزش تست تئوری رله های حفاظتی
599،000 تومان خرید
فیلم وبینار رله و حفاظت (رله زیمنس)
295،000 تومان خرید
آموزش نقشه خوانی تابلو های باطری شارژر و UPS
495،000 تومان خرید
آموزش جامع نرم افزار رله مایکوم (Easergy studio)
799,000 تومان خرید
آموزش نقشه خوانی پست فشارقوی (تابلوهای کنترل، حفاظت و AVR پست 63/20KV)
495،000 تومان خرید
آموزش نرم افزار رله ومپ (VAMPSET)
799,000 تومان خرید
آموزش نرم افزار رله زیمنس(دیگزی-DIGSI4)
799،000 تومان خرید
آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس)
395،000 تومان خرید
آموزش نقشه خوانی تابلو های برق صنعتی LV و MV
495،000 تومان خرید
آموزش نرم افزارهای رله اشنایدر(SEPAM)
799،000 تومان خرید