آموزش نقشه خوانی تابلو های باطری شارژر و UPS
99،000 تومان خرید
آموزش جامع نرم افزار رله مایکوم (Easergy studio)
199,000 تومان خرید
آموزش نقشه خوانی پست فشارقوی (تابلوهای کنترل، حفاظت و AVR پست 63/20KV)
99،000 تومان خرید
آموزش نرم افزار رله ومپ (VAMPSET)
185,000 تومان خرید
آموزش تست الکتریکی تجهیزات پست های برق LV/MV/HV (تست های پیش راه اندازی)
99،000 تومان خرید
آموزش نرم افزار رله زیمنس(دیگزی-DIGSI4)
195،000 تومان خرید
آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس)
99,000 تومان خرید
آموزش نقشه خوانی تابلو های برق صنعتی LV و MV
99،000 تومان خرید
آموزش نرم افزارهای رله اشنایدر(SEPAM)
190،000 تومان خرید