آموزش نرم افزار رله ومپ (VAMP)
145000 تومان خرید
آموزش تست الکتریکی تجهیزات پست های برق LV/MV/HV (تست های پیش راه اندازی)
75،000 تومان خرید
آموزش نرم افزار رله زیمنس(دیگزی-DIGSI4)
155،000 تومان خرید
آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس)
70000 تومان خرید
آموزش نقشه خوانی تابلو های برق صنعتی LV و MV زیمنس
60،000 تومان خرید
آموزش نرم افزارهای رله اشنایدر(SEPAM)
150،000 تومان خرید
پکیج همه محصولات آموزشی
550،000 تومان خرید