آموزش تست تئوری رله های حفاظتی
299،000 تومان خرید
فیلم وبینار رله و حفاظت (رله زیمنس)
99000 تومان خرید
آموزش نقشه خوانی تابلو های باطری شارژر و UPS
129،000 تومان خرید
آموزش جامع نرم افزار رله مایکوم (Easergy studio)
299,000 تومان خرید
آموزش نقشه خوانی پست فشارقوی (تابلوهای کنترل، حفاظت و AVR پست 63/20KV)
129،000 تومان خرید
آموزش نرم افزار رله ومپ (VAMPSET)
299,000 تومان خرید
آموزش نرم افزار رله زیمنس(دیگزی-DIGSI4)
299،000 تومان خرید
آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس)
129،000 تومان خرید
آموزش نقشه خوانی تابلو های برق صنعتی LV و MV
129،000 تومان خرید
آموزش نرم افزارهای رله اشنایدر(SEPAM)
299،000 تومان خرید