هشتصد پرسش و پاسخ پست برق (اپراتوری پست‌های فوق توزیع و انتقال)
کتاب پست فشار قوی
دستورالعمل مانور در پست برق
جزوه مدیریت مصرف برق
نمونه سوالات پست فشار قوی
نمونه سوالات بهره برداری
نمونه سوالات باتری شارژر
نمونه دفترچه آزمون استخدامی اپراتوری پست برق